Geometri

Gennemgang af pythoras. Lavet af Jesper Albinus, Matematikskolen.dk

Gennemgang af pythoras. Lavet af Matematik-fabrikken.dk

Visuel og praktisk visning af Pytharoas læresætning

Pythagoras

Bevis for pythagoras læresætning. Lavet af Jesper Albinus, Matematikskolen.dk

 

Enheder i geometri

En video om enheder og beregning af disse

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

 

Pi

En lille video.

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Engelsk video om den første million cifre i pi!

Lavet af Numberphile (youtube)

En video om pi lavet af matematik-fabrikken

 

Ligningsløsning i Geometri

Radius af kugle ud fra rumfang

Lavet af  Morten Springborg

 

Teori i Geometri

Hvordan man beregner vinkelsummen i en 

n-kant. Lavet af Matematik-fabrikken

En god intro-video om cirklens ligning. Lavet

af den dygtige Yasmin Youssef fra Matematik-fabrikken

Analytisk geometri om vinkelrette/ortogonale linjer. Lavet af Matematik-fabrikken.

 

Alle matematikskolen.dk´s egne

materialer, herunder opgaver, videoer, quizzer og artikler,

er underlagt Copyright og dets gældende regler. 

Copyrigth © 2012-2020