Geometri

Gennemgang af pythoras. Lavet af Jesper Albinus, Matematikskolen.dk

Gennemgang af pythoras. Lavet af Matematik-fabrikken.dk

Visuel og praktisk visning af Pytharoas læresætning

Anmeld Video

Pythagoras

Bevis for pythagoras læresætning. Lavet af Jesper Albinus, Matematikskolen.dk

 

Enheder i geometri

En video om enheder og beregning af disse

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Anmeld Video
 

Pi

En lille video.

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Engelsk video om den første million cifre i pi!

Lavet af Numberphile (youtube)

En video om pi lavet af matematik-fabrikken

Anmeld Video
 

Ligningsløsning i Geometri

Radius af kugle ud fra rumfang

Lavet af  Morten Springborg

Anmeld Video
 

Teori i Geometri

Hvordan man beregner vinkelsummen i en 

n-kant. Lavet af Matematik-fabrikken

En god intro-video om cirklens ligning. Lavet

af den dygtige Yasmin Youssef fra Matematik-fabrikken

Analytisk geometri om vinkelrette/ortogonale linjer. Lavet af Matematik-fabrikken.

Anmeld Video