Garderhøjfortets TEST-SIDE

Den rigtige bliver MEGET bedre!

Denne side er kun til test af selve opgaverne :)

Til læreren: tusind tak fordi I vil teste disse opgaver! Her er hvad du skal:

  • Del klassen i 5 grupper: hver gruppe får et "gruppesymbol"

  • Hver gruppe skal have fordelt følgende roller:

1 general

1 oberst

1 major

1 kaptajn

1 oversergent

1 menig

OBS: er der ikke 6 elever i gruppen, kan enkelte elever have flere roller

  • Download og print opgaverne, der hører til de videoer I vil teste,

og fordel opgaverne i grupperne. grupperne skal have ALLE papirer med det samme

Hver gruppe skal komme frem til ét tal pr. opgave-hele klassen kommer altså fremt til 5 tal og det er disse 5 tal, der er koden som de skal finde.

Papirerne grupperne får, giver først mening, når de ser videoen!

Når I er klar:

Start med at afsætte tid, og sæt et stopur til nedtælling.

ca. 8 minutter pr. opgave inkl. video.

Start med at afprøve de 4 opgaver der er her

(der kommer 10 i alt)

Start herefter med at se INTRO-videoen, der sætter scenen, og  giver første lille opgave.

Udløber tiden, så afspilles FAIL-videoen.

Klarer eleverne det til tiden:

afspil MISSION COMPLETED-videoen.

Lærer: du kan downloade facitlisten her, så du kan guide eleverne

Intro-video: lad tidsrejsen begynde!

Opgave 1:

1864: Brændevin & Rugbrød

Download tilhørende opgaver:

Opgave 2

1864: Sønder-Jylland

1864: Brændevin & Rugbrød

Download tilhørende opgaver:

1864: Brændevin & Rugbrød

Download tilhørende opgaver:

Opgave 3:

1. verdenskrig: Morsebeskeder

1864: Brændevin & Rugbrød

Download tilhørende opgaver:

Opgave 4:

1. verdenskrig: Skyttegrave

Tillykke!

I klarede missionen!

1864: Brændevin & Rugbrød

1864: Brændevin & Rugbrød

Download tilhørende opgaver:

I klarede det ikke :(

Opgave 5

2. verdenskrig:koder

1864: Brændevin & Rugbrød

Opgave 6:

2. verdenskrig: statistik

Opgave 7:

Den kolde krig: koordinater

Opgave 8:

Den kolde krig: brøker

Opgave 7:

Den kolde krig: koordinater

Opgave 9:

Den moderne krig: computere 

Opgave 10:

Den moderne krig: Spion-felter 

Opgave 7:

Den kolde krig: koordinater