Trigonometri

Huskeregler

Beregning af vinkel A

Beregning af siderne

Smart Huskeregel 

Smart huskeregel.

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Endnu smartere huskeregel!

Endnu smartere huskeregel i trigometri

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Beregning af vinkel A i en retvinklet trekant

Viser hvordan man beregner vinkel A i en retvinklet trekant.

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Beregning af siderne i en retvinklet trekant

Viser hvordan man beregner siderne i en retvinklet trekant.

Lavet af Jesper Albinus, matematikskolen.dk

Alle matematikskolen.dk´s egne

materialer, herunder opgaver, videoer, quizzer og artikler,

er underlagt Copyright og dets gældende regler. 

Copyrigth © 2012-2020